Narmedia

Nar Yazılım

Anasayfa Blog Network Marketing Kazanç Sistemleri

Network Marketing Kazanç Sistemleri

Network Marketing Kazanç Sistemleri

Gelişen pazarlama stratejileri ile network marketing de kendi içerisinde farklı pazarlama sistemleri oluşturmuş ve daha hızlı kullanıcılara ulaşmayı amaçlamıştır. Bu sistemleri birlikte inceleyelim;

UNİLEVEL

Kullanılan en yaygın sistemdir. Bu sistemde 1.hattına kayıt edilecek kişi sayısında sınır yoktur. Aşağı yönde hat sayınız arttıkça(derinlik) kazanç genellikle azalmaktadır. Sistemde belli derinlikten kazanç sunulmaktadır örneğin 7. derinlikten sonra kazanç sunulmamaktadır. Unilevel sistem çok kullanılmakta ve farklı şekillerle de karşımıza çıkabilecek bir sistemdir.

MATRİX

Bu sistemde kademler ve sınırlamalar vardır ve net olarak bellidir. Dolayısıyla kademelere göre kazanılabilecek net rakamda bellidir. Örneğin birinci hattınıza 3 kişi kayıt edebilir, 9.derinliğinize kadar da kazanç elde edebilirsiniz gibi belirgin bir sistemdir. Günümüzde en yaygın matrix sistemleri 5×8, 3×9, 2×12 şeklindedir.

BİNARY

En yeni network marketing kazanç sistemidir.İkili sistem olarak geçmektedir. Her kayıt 1. kademesine 2 kişi kayıt edebilir. Genellikle sınırsız kademeden gelir elde edilinir. İki koldan zayıf olan kolun cirosu üzerinden hesap edilerek kazanç sunulur. Ekibi destekleme anlamında daha etkin bir kol olmakla beraber ekip yardımlaşmasını sağlamaktadır.

Yukarıda en çok tercih edilen sistemleri ele aldık. Network marketing de bunların dışında sistemlerde bulunmakta ve yeni sistemlerde oluşturulmaktadır. Bu sistemler network marketing yazılımı ile kodlanarak hazırlanmakta ve dağılımlar tamamen dengeli olarak sağlanmaktadır.